اداره ترانسپورت جاده یکی از ادارات کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی وزارت ترانسپورت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست و اقتصادی جهت عرضه خدمات بهتر در سطح ملی و بین المللی با همکاری شرکت ها و سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی کشورمیباشد.

پیام اداره

اداره ترانسپورت جاده یکی از ادارات کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی وزارت ترانسپورت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست و اقتصادی جهت عرضه خدمات بهتر در سطح ملی و بین المللی با همکاری شرکت ها و سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی کشورمیباشد.

3 weeks 3 days ago

 

 
lta

تازه ترین اخباراخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ - ۹:۴۵
Background image

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، نشست با اشتراک مسولان مربوطه در اداره ترانسپورت جاده برگزار گردید.

محترم حسنی مبارک عزیزی از روسای اداره ترانسپورت جاده خواست تا جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقدامات عملی را مشترکا با مسولین شرکت های ترانسپورتی روی دست گرفته و از فاجعه بزرگ انسانی. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۸:۲
Background image

جلسه به منظور تحقق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، دررابطه به ترانسپورت جاده، تحت ریاست محترم حسن مبارک عزیزی رئیس قوانین و ارتباط خارجه و وارسی کننده اداره ترانسپورت جاده دایر گردید.

ابتدا گزارش اجراات در قسمت هدایات مقام عالی ریاست جمهوری به اداره ترانسپورت جاده از طرف ریاست های مربوطه ارایه گردیده وتاکید صورت گرفت تا به زوترین فرصت گزارش هدایات ریاست جمهوری و. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۸:۵۷
Background image

‏‎نشست پیرامون جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ریاست عرضه خدمات ترانسپورتی داير گردید

رهبری و کارمندان ریاست عرضه خدمات ترانسپورتی برای تنظیم بهتر امور و غرض اشتراک در کمپاین جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نشستی را در همکاری با وزارت محترم صحت عامه در مرکز  این رياست برگزار. . .

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳ - ۱۰:۳۳
Background image

پیام تسلیت رهبری اداره ترانسپورت جاده به مناسبت شهادت خانم و سه کودک محترم محمد حامد کارمند این اداره.

با کمال تأسف و تأثر اطلاع حاصل نمودیم که شام روز گذشته درساحه جنگلک مربوط حوزه هفتم شهر کابل، افراد ناشناس وارد منزل مسکونی محترم محمد حامد کارمند ریاست مالی و اداری اداره ترانسپورت . . .

شنبه ۱۳۹۸/۹/۹ - ۱۳:۲۳
Background image

بست های خالینمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۳:۴۶
Background image

آمرتکنالوژی معلوماتی

هدف وظیفه: حصول اطمینان از فعال بودن سخت افزارها، نرم افزارها، شبکه انترنت و وبسایت های مربوط وزارت جهت عرضه خدمات بهتر تکنالوژی معلوماتی.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۳:۳۹
Background image

آمرتدارکات

هدف وظیفه : مدیرییت نظارت وکنترول ازتمام امورتدارکات اداره مربوطه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۳:۲۶
Background image

عضوی مسلکی ساختمانی وخدمات مشورتی

هدف وظیفه : فراهم آوری وتسهیلات درامور تدارکات وساختمانی اداره

داوطلبی هاداوطلبی های موجود

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۱۲:۴۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک پرزه جات وسایط مرکز این . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۸:۵۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تجهیزات دفتر (وسایل تکنالوژی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۴:۲۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تیل، روغنیات و فلترباب عراده . . .

عکس ها و ویدیو ها عکس ها و ویدیو ها

عکس ها ووید یوها