آمرتکنالوژی معلوماتی

anwar_admin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۳:۴۶
untitled

Publish Date

Closing Date

پس منظر اداره ترانسپورت جاده :

اداره ترانسپورت جاده یکی از ادارات کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی وزارت ترانسپورت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست و اقتصادی جهت عرضه خدمات بهتر در سطح ملی و بین المللی با همکاری شرکت ها و سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی کشورمیباشد.

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

 

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

آمر تکنالوژی معلوماتی

 

بست:

3

 

وزارت یا اداره:

اداره ترانسپورت جاده

 

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

 

تعداد پست:

(1)

 

گزارشده به:

رئیس تکنالوژی معلوماتی

 

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت الاثر (مطابق به ساختار تشکیلاتی)

 

تاریخ بازنگری:

9/7/1397

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................

هدف وظیفه: حصول اطمینان از فعال بودن سخت افزارها، نرم افزارها، شبکه انترنت و وبسایت های مربوط وزارت جهت عرضه خدمات بهتر تکنالوژی معلوماتی.

.........................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت تطبیق پروژه ها و بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.
 2. طرح رهنمود ها و انکشاف طرزالعمل ها جهت عرضه خدمات بهتر تکنالوژی معلوماتی.
 3. کنترول و ایجاد هماهنگی میان کارمندان بخش های تکنالوژی معلوماتی و متوجه نمودن مسولیت های شان غرض پیشبرد امور وعرضه خدمات بهتر.
 4. طرح  پیشبینی بودجه سالانه پیرامون تجهیز بهتر تکنالوژی معلوماتی و ایجاد سهولت کاری بین شعبات ذیربط وزارت.
 5. کنترول و نظارت از امور فنی و تخنيكی وسایل تکنالوژی معلوماتی به منظور حصول اطمينان از فعال بودن سیستم مرکزی   Server Room و سیستم های موجود در  شعبات مرکزی این وزارت .
 6. حصول اطمینان ازانکشاف و تمدید بخش ویب سایت وزارت بطور دوامدار.
 7. ارزیابی نیازمندی ها برای ایجاد سیستم های جدید و موثر تکنالوژی معلوماتی برای وزارت و بررسی نیازمندی های شعبات پیرامون تجهیز هر چه بهتر وسایل تکنالوژی معلوماتی جهت ایجاد سهولت کاری بین شعبات ذیربط وزارت.
 8.  تهیه نمودن  اصول، قواعد و رهنمود ها جهت استفاده  و بهره برداری بهتر از تکنالوژی معلوماتی.
 9. کنترول و نظارت از شبکه مرکزی وزارت جهت جلوگیری از سوء استفاده ها و اتخاذ تدابیر لازم  به آن.
 10. تامین ارتباط با وزارت مخابرات و دیگر مراجع به منظور ایجاد هماهنگی در بخش های انترنت، تیلفون و دولت داری الکترونیکی.
 11. ایجاد کورس های آموزشی برای کارمندان وزارت جهت ارتقای ظرفیت شان در تفاهم با آمریت ارتقائ ظرفیت ریاست منابع بشری.
 12. مدیریت، مراقبت و آموزش کارکنان تحت اثر و نظارت از تطبیق پلان مطروحه.
 13. اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوط.
 14. ارائه مشوره های فنی و مسلکی در جهت براورده شدن اهداف و پروگرام های مربوط اداره.
 15. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردهای مربوطه.
 16. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

………...................................................…………………………..................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، دیتابیس، سیستم های معلوماتی و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال برای لیسانس.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 07/12/1398 الی 18/12/1398 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.lta.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس  hr.recruitment.motca1@gmail.com ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

 

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

    اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.

    اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

    هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

    کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

    در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

 

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند

برای اخذ فورم بالای لینک کلیک نماید

Related VacanciesShow all

Back to vacancies