اعلان داوطلبی تهیه وتدارک قرطاسیه باب ومواد تنظیفاتی (تحت دولات ) مرکز اداره ترانسپورت جاده.

anwar_admin
_dawtlb

Publish Date

Closing Date

اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک قرطاسیه باب ومواد تنظیفاتی (تحت دولات ) مرکز این اداره دارای شماره تشخیصیه (MOT/LTA/NCB/G/OB/99/006) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان ازمدیریت تدارکات، ریاست تدارکات بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سر بسته ازتاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 17/ دلو /1398 به ریاست تدارکات، اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت واقع انصاری وات، متصل رادیو تلویزیون ملی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر لات اول مبلغ(49000)  چهل ونه هزار افغانی، تضمین آفرلات دوم مبلغ (18110) هجده هزارویکصدوده افغانی وتضمین آفر داوطلبانیکه حاضر به اکمال هردولات باشند مجموعاً مبلغ (71720) هفتادویک هزاروهفتصدوبیست افغانی طور گرنتی بانک اخذ میگردد .جلسه آفرگشایی به تاریخ 17/ دلو/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر درتالار کنفرانس اداره ترانسپورت جاده منزل دوم تدویر می گردد.

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۹ - ۸:۳۶
Background image

اعلان داوطلبی ترمیم وباز سازی دیوار احاطه ترمینال ترانسپورتی بندر آقینه ولایت فاریاب بابت سال مالی 1399

اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت، ازتمام داو طلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی ترمیم وبازسازی دیوار احاطه ترمینال ترانسپورتی بندر آقینه ولایت فاریاب این اداره دارای . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۰ - ۸:۵۱
Background image

اعلان دعوت به ابراز علاقه مندی پروژه مطالعات امکان سنجی جهت کمپیوترایز ساختن دروازه های عبوری ولایات ننگرهار، بلخ، کندهاروهرات.

اداره ترانسپورت جاده وزارت ترانسپورت، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی پروژه مطالعات امکان سنجی جهت کمپیوترایزساختن دروازه های عبوری ولایات ننگرهار،بلخ . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۲۰ - ۸:۴۸
Background image

اعلان دعوت به ابراز علاقه مندی پروژه مطالعه ودیزاین ترمینال بندر آقینه ولایت فاریاب

اداره ترانسپورت جاده وزارت ترانسپورت، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی پروژه مطالعه ودیزاین ترمینال بندر آقینه ولایت فاریاب مورد ضرورت اداره ترانسپورت جاده . . .

Back to tenders