اعلان داوطلبی تهیه وتدارک قرطاسیه باب ومواد تنظیفاتی (تحت دولات ) مرکز اداره ترانسپورت جاده.

anwar_admin
_dawtlb

Publish Date

Closing Date

اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک قرطاسیه باب ومواد تنظیفاتی (تحت دولات ) مرکز این اداره دارای شماره تشخیصیه (MOT/LTA/NCB/G/OB/99/006) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان ازمدیریت تدارکات، ریاست تدارکات بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سر بسته ازتاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 17/ دلو /1398 به ریاست تدارکات، اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت واقع انصاری وات، متصل رادیو تلویزیون ملی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر لات اول مبلغ(49000)  چهل ونه هزار افغانی، تضمین آفرلات دوم مبلغ (18110) هجده هزارویکصدوده افغانی وتضمین آفر داوطلبانیکه حاضر به اکمال هردولات باشند مجموعاً مبلغ (71720) هفتادویک هزاروهفتصدوبیست افغانی طور گرنتی بانک اخذ میگردد .جلسه آفرگشایی به تاریخ 17/ دلو/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر درتالار کنفرانس اداره ترانسپورت جاده منزل دوم تدویر می گردد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۳:۱۹
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک لوازم مورد نیاز کارت های الکترونیکی ریاست ترانسپورت زمینی، اداره ترانسپورت جاده.

اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک لوازم مورد نیاز کارت های الکترونیکی ریاست ترانسپورت زمینی دارای شماره . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۹:۱۵
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات دفتر و کمپیوتر ( وسایل تکنالوژی) مرکز اداره ترانسپورت جاده.

اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات دفتر و کمپیوتر (وسایل تکنالوژی) مرکز این اداره دارای شماره . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۴:۶
Background image

اعلان داوطلبی تهیه وتدارک قرطاسیه باب ومواد تنظیفاتی (تحت دولات ) مرکز اداره ترانسپورت جاده.

اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک قرطاسیه باب ومواد تنظیفاتی (تحت دولات ) مرکز این اداره دارای شماره تشخیصیه ( . . .

Back to tenders