اعلان داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات دفتر و کمپیوتر ( وسایل تکنالوژی) مرکز اداره ترانسپورت جاده.

anwar_admin
dawtlby

Publish Date

Closing Date

اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات دفتر و کمپیوتر (وسایل تکنالوژی) مرکز این اداره دارای شماره تشخیصیه (MOT/LTA/NCB/G/OB/99/002) اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را به طور رایگان از مدیریت تدارکات، ریاست تدارکات بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت  10:00 قبل از ظهر مورخ  22/دلو/1398   به ریاست تدارکات، اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت واقع  انصاری وات ، متصل  رادیو تلوزیون ملی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر طور گرنتی بانک مبلغ 154،640 یکصد و پنجاه و چهار هزار و شش صد و چهل افغانی اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی به تاریخ  22/ دلو/1398   ساعت  10:00 قبل از ظهر در تالار کنفرانس  اداره ترانسپورت جاده  منزل دوم تدویر می گردد.

نوت: جلسه قبل از داوطلبی به تاریخ 12 دلو 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در منزل دوم، تالار کتابخانه، تعمیر مرکزی اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت دایر میگردد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۳:۱۹
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک لوازم مورد نیاز کارت های الکترونیکی ریاست ترانسپورت زمینی، اداره ترانسپورت جاده.

اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک لوازم مورد نیاز کارت های الکترونیکی ریاست ترانسپورت زمینی دارای شماره . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۹:۱۵
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات دفتر و کمپیوتر ( وسایل تکنالوژی) مرکز اداره ترانسپورت جاده.

اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات دفتر و کمپیوتر (وسایل تکنالوژی) مرکز این اداره دارای شماره . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۴:۶
Background image

اعلان داوطلبی تهیه وتدارک قرطاسیه باب ومواد تنظیفاتی (تحت دولات ) مرکز اداره ترانسپورت جاده.

اداره ترانسپورت جاده، وزارت ترانسپورت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک قرطاسیه باب ومواد تنظیفاتی (تحت دولات ) مرکز این اداره دارای شماره تشخیصیه ( . . .

Back to tenders