به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، نشست با اشتراک مسولان مربوطه در اداره ترانسپورت جاده برگزار گردید.

anwar_admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ - ۹:۴۵
ff

محترم حسنی مبارک عزیزی از روسای اداره ترانسپورت جاده خواست تا جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقدامات عملی را مشترکا با مسولین شرکت های ترانسپورتی روی دست گرفته و از فاجعه بزرگ انسانی جلوگیری نمایند.
آقای عزیزی تیم مشخص از کارمندان این اداره را موظف ساخت تا با همکاری و هماهنگی بخش وزارت محترم صحت عامه در ترمینال ها و اده های مسافربری قبل از حرکت وسایط شرکت های ترانسپورتی را مواد ضد عفونی کننده استفاده نموده، مسافرین با ماسک و دست کش مجهز، فاصله چوکی را در نظر بیگیرند و در وسایط مسافربری در رابطه به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برنامه آگاهی دهی که از طرف وزارت محترم صحت عامه آماده گردیده ابلاغ گردد.
در همین حال به مسولین ولایات هدایت داد شده تا تیم های کنترولی را با هماهنگی کارمندان ادارات ذیربط جهت نظارت از وسایط ترانسپورتی موظف و به شرکت های ترانسپورتی در قسمت ضد عفونی نمودن و دستورالعمل های که از طرف وزارت محترم صحت عامه می باشد آگاهی دهی نموده و کمیته نظارت همه روزه از عملکرد شرکت ها بررسی می نمایند.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ - ۹:۴۵
Background image

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، نشست با اشتراک مسولان مربوطه در اداره ترانسپورت جاده برگزار گردید.

محترم حسنی مبارک عزیزی از روسای اداره ترانسپورت جاده خواست تا جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقدامات عملی را مشترکا با مسولین شرکت های ترانسپورتی روی دست گرفته و از فاجعه بزرگ انسانی. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۸:۲
Background image

جلسه به منظور تحقق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، دررابطه به ترانسپورت جاده، تحت ریاست محترم حسن مبارک عزیزی رئیس قوانین و ارتباط خارجه و وارسی کننده اداره ترانسپورت جاده دایر گردید.

ابتدا گزارش اجراات در قسمت هدایات مقام عالی ریاست جمهوری به اداره ترانسپورت جاده از طرف ریاست های مربوطه ارایه گردیده وتاکید صورت گرفت تا به زوترین فرصت گزارش هدایات ریاست جمهوری و. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۸:۵۷
Background image

‏‎نشست پیرامون جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ریاست عرضه خدمات ترانسپورتی داير گردید

رهبری و کارمندان ریاست عرضه خدمات ترانسپورتی برای تنظیم بهتر امور و غرض اشتراک در کمپاین جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نشستی را در همکاری با وزارت محترم صحت عامه در مرکز  این رياست برگزار. . .

BACK TO NEWS