جلسه به منظور تحقق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، دررابطه به ترانسپورت جاده، تحت ریاست محترم حسن مبارک عزیزی رئیس قوانین و ارتباط خارجه و وارسی کننده اداره ترانسپورت جاده دایر گردید.

anwar_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۸:۲
jalasa

ابتدا گزارش اجراات در قسمت هدایات مقام عالی ریاست جمهوری به اداره ترانسپورت جاده از طرف ریاست های مربوطه ارایه گردیده وتاکید صورت گرفت تا به زوترین فرصت گزارش هدایات ریاست جمهوری و وزارت ترتیب و فرستاده شود.
آقای عزیزی ایجاد سیتم های الکترونیکی و شفاف را در اداره ترانسپورت جاده مهم خوانده تاکید نمود تا در بخش عرضه خدمات ترانسپورتی و جمع اوری عواید با هماهنگی ادارات ذیربط اقدام عملی با درنظرداشت قانون ترانسپورت جاده صورت گیرد تا سهولت های لازم به هموطنان عزیز و شرکت های ترانسپورت در بخش عرضه خدمات صورت گیرد.
همچنان در جلسه در رابطه به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تدابیر لازم جهت پیشگیری از این ویروس صحبت گردیده به ریاست عرضه خدمات ترانسپورتی دستور داد شد تا دراین قسمت تدابیر لازم را روی دست گرفته و با هماهنگی بخش های مربوطه وزارت محترم صحت عامه به شرکت های ترانسپورتی آگاهی دهی صورت گیرد.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ - ۹:۴۵
Background image

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، نشست با اشتراک مسولان مربوطه در اداره ترانسپورت جاده برگزار گردید.

محترم حسنی مبارک عزیزی از روسای اداره ترانسپورت جاده خواست تا جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقدامات عملی را مشترکا با مسولین شرکت های ترانسپورتی روی دست گرفته و از فاجعه بزرگ انسانی. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۸:۲
Background image

جلسه به منظور تحقق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، دررابطه به ترانسپورت جاده، تحت ریاست محترم حسن مبارک عزیزی رئیس قوانین و ارتباط خارجه و وارسی کننده اداره ترانسپورت جاده دایر گردید.

ابتدا گزارش اجراات در قسمت هدایات مقام عالی ریاست جمهوری به اداره ترانسپورت جاده از طرف ریاست های مربوطه ارایه گردیده وتاکید صورت گرفت تا به زوترین فرصت گزارش هدایات ریاست جمهوری و. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۸:۵۷
Background image

‏‎نشست پیرامون جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در ریاست عرضه خدمات ترانسپورتی داير گردید

رهبری و کارمندان ریاست عرضه خدمات ترانسپورتی برای تنظیم بهتر امور و غرض اشتراک در کمپاین جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نشستی را در همکاری با وزارت محترم صحت عامه در مرکز  این رياست برگزار. . .

BACK TO NEWS