مدیر عمومی تنظیم ورکشاپ ها

anwar_admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۹:۴۹
dfdf

Publish Date

Closing Date

پس منظر وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی حکومت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست و اقتصادی جهت عرضه خدمات بهتر در سطح ملی و بین المللی با همکاری شرکت ها و سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی کشورمیباشد.

 

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تنظیم ورکشاپ ها

بست:

4

وزارت یا اداره:

ترانسپورت

بخش:

اداره ترانسپورت جاده

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

(1)

گزارشده به:

آمر خدمات تخنیکی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت الاثر (مطابق به ساختار تشکیلاتی)

تاریخ بازنگری:

25/4/1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تعیین موقعیت ها و تنظیم صنوف تخنیکی و ترمیماتی مربوط به وسایط نقلیه مطابق به معیارهای شهری، ارتقای کیفیت ترمیم در ورکشاپهای تخنیکی و ترمیماتی و معیاری سازی آنها.

.................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.
 2. انجام مطالعات در مورد موقعیت های جدید انواع صنوف تخنیکی و ترمیماتی مطابق به معیارهای جهانی.
 3. فرآهم آوری زمینه برای ارزیابی و احصائیه گیری انواع صنوف تخنیکی و ترمیماتی.
 4. تأمین ارتباط با شاروالی ها و غیره مراجع ذیربط جهت تعیین موقعیت صنوف تخنیکی و ترمیماتی و پرزه فروشی های وسایط نقلیه.
 5.  طرح پیشنهادات معقول در جهت تنظیم صنوف تخنیکی و ترمیماتی و پرزه فروشی های وسایط نقلیه در محلات مناسب.
 6. توحید نظریات مالکین و نماینده گان صنوف تخنیکی و ترمیماتی وسایط نقلیه و مشکلات آنها.
 7. تشویق مالکین صنوف تخنیکی و ترمیماتی در جهت معیاری سازی و استندرد سازی وکشاپ های مربوطه.
 8. تشخیص نیازمندی ورکشاپ های مربوطه و شمولیت آن در پلان های کاری.
 9.  طرح و ترتیب پیشنهادات معقول و مؤثر جهت بهبود امور مربوطه.
 10. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 11. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

.................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت ترانسپورتی، انجنیری سیول، انجنیری ترانسپورتی، مهندسی، پولتخنیک، انجنیری ساختمان های ترانسپورتی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 16/04/1399 الی 26/04/1399 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس  hr.recruitment.motca1@gmail.com ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

 

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

    اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.

    اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

    هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

    کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

    در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

 

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0786200342- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند

برای اخذ فورم بالای لینک کلیک نماید

Related VacanciesShow all

Back to vacancies