منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۳:۴۶
Background image

آمرتکنالوژی معلوماتی

هدف وظیفه: حصول اطمینان از فعال بودن سخت افزارها، نرم افزارها، شبکه انترنت و وبسایت های مربوط وزارت جهت عرضه خدمات بهتر تکنالوژی معلوماتی.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۳:۳۹
Background image

آمرتدارکات

هدف وظیفه : مدیرییت نظارت وکنترول ازتمام امورتدارکات اداره مربوطه

OpenShow all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۳:۴۶
Background image

آمرتکنالوژی معلوماتی

هدف وظیفه: حصول اطمینان از فعال بودن سخت افزارها، نرم افزارها، شبکه انترنت و وبسایت های مربوط وزارت جهت عرضه خدمات بهتر تکنالوژی معلوماتی.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۳:۳۹
Background image

آمرتدارکات

هدف وظیفه : مدیرییت نظارت وکنترول ازتمام امورتدارکات اداره مربوطه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۳:۲۶
Background image

عضوی مسلکی ساختمانی وخدمات مشورتی

هدف وظیفه : فراهم آوری وتسهیلات درامور تدارکات وساختمانی اداره