منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

شنبه ۱۳۹۸/۹/۹ - ۱۲:۳۹
Background image

مشاور تخنیکی

هدف وظیفه: تهیه و ترتیب قوانین و مقررات برمبنای ضرورت و پیشنهاد بخش های مربوط به وزارت ترانسپورت به منظور تنظیم و قانونی ساختن فعالیت هایشان.

OpenShow all

شنبه ۱۳۹۸/۹/۹ - ۱۲:۳۹
Background image

مشاور تخنیکی

هدف وظیفه: تهیه و ترتیب قوانین و مقررات برمبنای ضرورت و پیشنهاد بخش های مربوط به وزارت ترانسپورت به منظور تنظیم و قانونی ساختن فعالیت هایشان.